کلیدواژه‌ها = مدل سینتیکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر استفاده از روش ازن‌زنی برای حذف سم بوتاکلر از آب، مطالعه موردی: آب‌های زیرزمینی استان گیلان

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 114-123

میرمسلم هاشمی؛ مهدی عاشورنیا؛ مریم پناهنده


2. حذف کروم شش ظرفیتی از محیط‌های آبی با استفاده از جذب بر روی رزین آنیونی بازی قوی: مطالعه تعادلی و سینتیکی

دوره 22، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 10-18

مهدی شیرزاد سیبنی؛ محمد تقی صمدی؛ سعید عزیزیان؛ افشین ملکی؛ منصور ضرابی