کلیدواژه‌ها = سودوموناس
تعداد مقالات: 1
1. جذب زیستی یون سرب توسط سودوموناس جدا شده از پساب‌های آلوده نفتی خوزستان

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 54-61

سید منصور میبدی؛ هما خراسانی