کلیدواژه‌ها = آسیب‌پذیری
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی ریسک زیرساخت‌های حیاتی سیستم فاضلاب شهری با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 31، شماره 7، بهمن و اسفند 1399، صفحه 120-131

10.22093/wwj.2020.225964.3007

مهناز میرزاابراهیم طهرانی؛ نیما پیشرو


3. تحلیل حساسیت مدل دراستیک در ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان آبرفتی شاهرود

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 97-105

10.22093/wwj.2016.17357

شادی ابوالحسنی؛ هادی جعفری


4. ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب در سیستم چندمخزنه زیرحوضه دره‌رود با استفاده از شاخصهای عملکردی

دوره 24، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 22-32

مجید شفیعی جود؛ احمد ابریشم چی؛ عبدالرحیم صلوی تبار