نویسنده = داود محمودزاده
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی جزیره کیش: تحلیل حساسیت راهبردهای بهینه نسبت به تغییرات محیطی مختلف

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 61-70

داود محمودزاده؛ حامد کتابچی؛ بهزاد عطائی آشتیانی