گزارش ویژه نامه استفاده مجدد از آب در مجله علمی – پژوهشی آب و فاضلاب

فراخوان مجله آب و فاضلاب در مورد استفاده مجدد از آب مورد توجه جامعه علمی کشور قرار گرفت، مقالات متعددی دریافت شد و در کمیته ویژه بررسی این ویژه‌نامه بررسی شد.

از میان مقالات با ارزش دریافتی، یک مقاله سه بخشی مروری که توسط پروفسور چوبانوگلوس و پروفسور کیهانیان تهیه شده بود، طبق ضوابط مجله علمی پژوهشی پذیرش شد که در مجله شماره  116 آب و فاضلاب منتشر شد و در سامانه این مجله به آدرس wwjournal.ir قابل دسترسی است. امیدواریم تلاش ما در شرایط ویژه کنونی بتواند مورد استفاده فعالان محترم صنعت، پژوهشگران گرامی و دانشگاهیان ارجمند قرار گیرد.