انتشار ویژه‌نامه reuse

پژوهشگران و همکاران گرامی

با سلام و احترام

 با توجه به اهمیت و ضرورت استفاده مجدد از پساب تصفیه شده به پیوست فایل فراخوان انتشار ویژه‌نامه مجله آب و فاضلاب در زمینه استفاده مجدد از پساب تقدیم می‌شود.

در این ویژه نامه در تلاش هستیم که از مقالات و تجربیات پروفسور چوباناگلاس، پروفسور کیهانیان و دیگر پژوهشگران و صاحبنظران متخصص کشورمان در این زمینه استفاده شود. با عنایت به اهمیت موضوع، مقالات این شماره ویژه با داوری سریع ارزیابی و منتشر خواهد شد و در اختیار جامعه علمی و صنعت آب و فاضلاب کشور قرار خواهد گرفت.

خواهشمندیم مقاله( مقالات ) خود را تا پایان دی ماه سال جاری از طریق سایت مجله به آدرس wwjournal.ir ارسال فرمایید.

 سردبیر مجله

احمد ابریشمچی

 

 فراخوان ویژه‌نامه