کلیدواژه‌ها = اسفناج
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر گوگرد بر فرایند گیاه‌پالایی اسفناج از خاکهای آهکی آلوده به کادمیم

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 52-58

علی کسرائیان؛ نجفعلی کریمیان؛ ابراهیم پذیرا