کلیدواژه‌ها = آبهای سطحی
مقایسه روش سنجش آنزیمی با روش تخمیر چند لوله‌ای در ارزیابی کیفیت میکربی آب رودخانه کارون

دوره 21، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 58-63

مهناز نیک‌آئین؛ افسانه پژهان؛ محمد جلالی؛ اکبر حسن‌زاده


بررسی اثر پیش ازن‌زنی بر حذف کربن آلی کل در تصفیه آبهای سطحی

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 2-9

علی ترابیان؛ علی‌اصغر قدیم‌خانی؛ عبدا... رشیدی مهرآبادی؛ مهری شکوهی هرندی؛ رسول جانبگلو