کلیدواژه‌ها = پساب تصفیه شده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان امولسیون نفتی حاصل از تخلیه پساب واحد چربی‌گیری یک مجتمع نفتی بر رودخانه اروند

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 75-81

امیر حسام حسنی؛ امیر حسین جاوید؛ فرامرز معطر؛ بهناز ایرجی لرگان


2. اثر فاضلاب تصفیه شده همراه با مقادیر مختلف کودهای دامی و شیمیایی بر غلظت عناصر و عملکرد ذرت

دوره 21، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 37-44

ابوالفضل توسلی؛ احمد قنبری؛ مصطفی حیدری؛ یوسف پای‌گذار؛ یاسر اسماعیلیان