کلیدواژه‌ها = دانسیته جریان حدی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی تصفیه الکتروشیمیایی فنل و پیش‌بینی میزان مصرف انرژی

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 49-58

نجمه خبازی؛ سوسن روشن ضمیر