کلیدواژه‌ها = Adsorption kinetics
تعداد مقالات: 3
1. Kinetics and Adsorption Investigation of Malachite Green onto Thiolated Graphene Oxide Nanostructures

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-11

10.22093/wwj.2020.208052.2951

Samaneh Salamat؛ Esmaeill Mohammadnia؛ Mojtaba Hadavifar


3. بررسی جذب فلز کادمیم توسط پودر لجن دفعی فاضلاب شهری در راکتور ناپیوسته

دوره 19، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 2-8

رضا فولادی فرد؛ علی‌اکبر عظیمی؛ غلامرضا نبی بیدهندی