کلیدواژه‌ها = TOPSIS
تعداد مقالات: 2
1. بررسی راهبردهای مؤثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 130-135

علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ زهرا زراعتکار


2. تصمیم‌گیری چندشاخصه در رتبه‌بندی طرحهای ﺗﺄمین آب شهری

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 34-45

حجت میان‌آبادی؛ عباس افشار