نویسنده = عبدالرضا کرباسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی غلظت هیدروکربن‌های کلرینه فرار در آب شرب تهران

دوره 22، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 63-70

علی رضا پرداختی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مسعود یونسیان؛ سیما امینی


2. پیش‌بینی ضریب انتشار طولی در رودخانه‌های طبیعی با مدل توسعه یافته شبکه عصبی

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 104-109

روح‌اله نوری؛ عبدالرضا کرباسی؛ حمید مهدیزاده