نویسنده = عبدالرضا کرباسی
بررسی اثر نانوذرات مهندسی شده دی‌اکسید تیتانیوم بر آلودگی محیط‌های آبی به فلزات سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

10.22093/wwj.2022.331094.3241

علی معرفت؛ عبدالرضا کرباسی؛ بهزاد آقابراری؛ انریکه رودریگز کاستیون


بررسی غلظت هیدروکربن‌های کلرینه فرار در آب شرب تهران

دوره 22، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 63-70

علی رضا پرداختی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مسعود یونسیان؛ سیما امینی


پیش‌بینی ضریب انتشار طولی در رودخانه‌های طبیعی با مدل توسعه یافته شبکه عصبی

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 104-109

روح‌اله نوری؛ عبدالرضا کرباسی؛ حمید مهدیزاده