نویسنده = سمیرا آقبلاغی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی راکتور لجن گرانولی هوازی برای بررسی اثر اکسیژن و بار ورودی بر حذف همزمان COD، نیتروژن و فسفر

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 90-98

مریم حسینی؛ یونس بیگی خسروشاهی؛ سمیرا آقبلاغی