نویسنده = آزاده احمدی
تعداد مقالات: 4
1. تدوین سیاست‎‌های تخصیص بار آلودگی در رودخانه‌ها با استفاده از رویکرد گزینش اجتماعی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 36-46

محمدامین ذوالفقاری پور؛ آزاده احمدی


3. پیش‌بینی بلندمدت بارش بر پایه الگوهای پیوند دور اقلیمی، مطالعه موردی: حوضه آبریز اهرچای

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 86-96

آزاده احمدی؛ علی مریدی؛ الهام کاکائی لفدانی؛ قاسم کیان پیشه