نویسنده = رضا فتاحی آلکوهی
تعداد مقالات: 1
1. اثر تغییرات غیر خطی افت سرعت در مرحله پمپاژ بر میزان دبی پمپاژی در پمپ‌های رم

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 37-48

10.22093/wwj.2017.50034.2151

رضا فتاحی آلکوهی؛ بابک لشکرآرا