نویسنده = بهرام ثقفیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان تأثیر پدیده‌ ال‌نینو-نوسانات جنوبی بر سیلابهای حداکثر سالانه جنوب غرب ایران

دوره 18، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 66-78

امین حق‌نگهدار؛ بهرام ثقفیان؛ روح انگیز اختری