دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 1-106 (پیاپی: 74) 

مقاله پژوهشی

بررسی حذف فنل توسط پراکسیداز ترب کوهی تثبیت شده

صفحه 2-9

ایران عالم زاده؛ سیامک نجاتی؛ سپیده معتمد


استفاده از ازن و کربن فعال گرانولی در تصفیه پساب صنایع الکل‌سازی

صفحه 10-18

مجتبی هادوی فر؛ حبیب الله یونسی؛ علی‌اکبر زینتی زاده


عملکرد راکتور بافلدار بی‌هوازی در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر

صفحه 19-26

محمدمهدی امین؛ سید علیرضا مومنی؛ سید مهران ابطحی؛ علی ترابیان.


اثرات لجن فاضلاب بر زیست‌پالایی خاکهای آلوده به نفت خام

صفحه 37-45

سارا شریفی حسینی؛ مصطفی چرم؛ حسین معتمدی؛ ایمان کامرانفر


ارزیابی پتانسیل و آنالیز حساسیت آسیب‌پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به‌روش دراستیک

صفحه 61-70

فخرالدین آزاد شهرکی؛ عبدالوحید آغاسی؛ فرزاد آزاد شهرکی؛ علیرضا زارعی


یاداشت‌ فنی

برآورد تابع تقاضای آب خانوارهای شهری، مطالعه موردی: شهر مرودشت

صفحه 90-94

سید نعمت‌اله موسوی؛ حمید محمدی؛ فردین بوستانی