دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. تعیین حداقل قیمت آب شرب و بهینه‌سازی زمان جایگزینی لوله‌‌های شبکه توزیع آب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

10.22093/wwj.2020.241842.3053

مریم وفائی؛ حامد نوذری؛ صفر معروفی


3. بررسی شیوع ژن‌های qnr در انتروباکتریاسه‌های جداسازی شده در فاضلاب شهری و بیمارستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.22093/wwj.2020.245134.3060

شیرین رضاخانی؛ اعظم حدادی؛ محمود شوندی


5. جداسازی استون از آب با استفاده از غشای نانوکامپوزیتی پلی ‌دی‌ متیل‌ سیلوکسان/پباکس/تیتانیا به روش تراوش تبخیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22093/wwj.2020.240981.3054

حسین قبنری؛ سید محمود رضا حجتی؛ نوید عزیزی


6. کاربرد تغذیه سطحی آبخوان در اصلاح روش GALDIT برای ارزیابی خطر پیشروی آب شور در آبخوان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22093/wwj.2021.251996.3072

فاطمه فعال؛ حمیدرضا غفوری؛ سید محمد اشرفی


7. بررسی تأثیر میدان‌های مغناطیسی بر شاخص حجمی لجن رقیق‌شده فاضلاب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

10.22093/wwj.2021.254929.3076

قربان عسگری؛ رامین خوش نیت؛ مهتاب نظیفی؛ هانا شبرندی


8. بررسی عملکرد فتوکاتالیستی ZIF-67 و Zn/Co-ZIF در حذف آلاینده‌های آلی از پساب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.22093/wwj.2021.238382.3049

مرتضی الهیان؛ محمد رحمانی؛ بهرام ناصرنژاد


9. بررسی فنی- اقتصادی حذف آنتی‌بیوتیک ریفامپین از محلول آبی با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

10.22093/wwj.2020.246769.3061

پریسا احمدی برشاهی؛ مریم حسنی زنوزی؛ محسن سعیدی