موضوعات = حکمرانی آب
نقش مجازات در پیشگیری از جرم بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 99-113

10.22093/wwj.2018.126677.2661

فرزانه مرادی؛ سید حسین هاشمی؛ سید محمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی


ارائه مدل مفهومی حکمرانی پایدار در مدیریت بهم پیوسته منابع آب کشور با تأکید بر آموزش و ظرفیت‌سازی

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 112-117

10.22093/wwj.2016.16312

آلاله قائمی؛ مریم لاریجانی؛ سیدمحمد شبیری؛ محمدرضا سرمدی


ارائه مدل تصمیم‌گیری به‌منظور مشارکت در سرمایه‌گذاری پروژه‌های BOT و BOO بخش آب و فاضلاب کشور

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-17

10.22093/wwj.2017.39470

الناز عباس‌زاده؛ مجید پرچمی جلال؛ امیر حسین رقیمی


ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری بر اساس مدل BSC

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 31-41

10.22093/wwj.2017.39472

مهدی گلی آیسک؛ فرهاد دهدار


بررسی فرضیات منحنی کوزنتس محیط زیستی (مطالعه موردی آلودگی آب)

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 57-64

10.22093/wwj.2017.39474

هدیه علیشیری؛ سیدحسین سجادی‌فر؛ اعظم محمدباقری


بررسی نقش قیمت آب در توجیه اقتصادی طرح‌های کاهش آب بدون درآمد

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 113-125

10.22093/wwj.2017.39480

مسعود تابش؛ سهیلا بیگی


اثرات بالقوه ایجاد بازار آب بر ارتقاء بهره‌وری و کاهش منازعات مربوط به آب در استان فارس

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 126-138

10.22093/wwj.2017.39481

منصور زیبایی؛ مرضیه ملک ورنوسفادرانی