موضوعات = مدلسازی
شبیه‌سازی و تحلیل پدیده فرونشست زمین با استفاده از نظریه Poroelasticity (مطالعه موردی: دشت تهران- شهریار)

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 1-20

10.22093/wwj.2022.321484.3215

سیدحمیدرضا حسینی؛ سیدحبیب موسوی جهرمی؛ حسین محمد ولی سامانی


بررسی نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 51-66

10.22093/wwj.2018.137901.2707

کامران یوسفی؛ مجید حیدری؛ حسین بانژاد؛ مهناز کریمی


تعیین علل تغییر کیفیت آب زیرزمینی با روش‌های ایزوتوپی و شیمیایی در آبخوان شبستر- صوفیان

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 87-98

10.22093/wwj.2018.115549.2610

مهرناز آقارضی آشتیانی؛ سیده هدی رحمتی؛ یوسف خلج امیرحسینی؛ فرشید فریدنی؛ ورنر بالدرر


پیش‌بینی سرعت پیک آلودگی در رودخانه با استفاده از روش GMDH و روش هوشمند تلفیقی GMDH-HS

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 64-76

10.22093/wwj.2018.83092.2389

الهام گل کار؛ محمد مهدی احمدی؛ کورش قادری؛ مجید رحیم پور


کمّی‌سازی بازگشت‌پذیری سیستم زهکشی شهری بر اساس ارزیابی عملکرد هیدرولیکی

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 61-71

10.22093/wwj.2017.83872.2392

نگین بینش؛ محمد حسین نیک سخن؛ امین سارنگ


مدل‌سازی نوع توزیع‌ جریان ورودی بر رفتار هیدرولیکی داخلی سامانه تالاب مصنوعی زیرسطحی افقی

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 145-156

10.22093/wwj.2017.69843.2305

سید سعید اخروی؛ سید سعید اسلامیان؛ نادر فتحیان پور


توسعه مدل‌های خطی کمینه کردن مصرف آب و تولید پساب در صنعت فراوری مس، مطالعه موردی: مجتمع مس خاتون آباد

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 70-80

10.22093/wwj.2017.53325.2187

امیر خاکپور؛ ناصر مهردادی؛ علی ترابیان؛ فرشاد گلبابایی کوتنایی؛ امیر پازوکی


عملکرد فیلترها پس از شستشوی معکوس با بررسی میزان کاهش کدورت و شمارش زئوپلانکتون‌ها در تصفیه‌خانه آب اصفهان

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 55-61

10.22093/wwj.2017.49334.2142

پیمانه عطابخش؛ محمد مهدی امین؛ مجید هاشمی؛ اسماعیل گرجی زاده


کاربرد روش پردازش تصاویر برای تعیین هاله آلودگی در محیط‌‌های متخلخل

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 80-89

10.22093/wwj.2017.45891

محمدرضا فدائی تهرانی؛ فرهاد شفیعی؛ راحله فیضی


تأثیر ابزارهای نفوذ و ذخیره‌ا‌ی توسعه کم اثر در مدیریت رواناب شهری سنندج

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 118-124

10.22093/wwj.2016.40791

جمیل بهرامی؛ فرزین فاروقی؛ ُسید امیر حسینی؛ داوود رفیعی


تحلیل حساسیت مدل دراستیک در ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان آبرفتی شاهرود

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 97-105

10.22093/wwj.2016.17357

شادی ابوالحسنی؛ هادی جعفری


مکان‌یابی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت شیرامین و بررسی شاخص اشباع شدگی آن

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 89-96

10.22093/wwj.2017.23933

محمددردی محمودی؛ عطااله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مجتبی پوراکبر؛ جمیل روزرخ


ارزیایی سیستم منابع آب با رویکرد یکپارچه بر اساس چارچوب حسابداری آب در محدوده مطالعاتی مشهد

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 3-16

معصومه یوسف زاده چابک؛ علی باقری؛ کامران داوری


مدل‌سازی استخراج فنل از فاضلاب با استفاده از روش‌های هوشمند

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 62-74

محسن کشاورز ترک؛ احد قائمی؛ منصور شیروانی


بررسی میزان سمیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص IRWQIGT، (مطالعه موردی استان سمنان)

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 75-83

الله بخش جاوید؛ نیلوفر قمی مقصد؛ علی اکبر رودباری


استفاده از خوشه‌بندی مکانی برای پیش‌بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با مدل انفیس

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 62-74

محمدتقی اعلمی؛ وحید نورانی؛ فرناز دانشور وثوقی


مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی جزیره کیش: تحلیل حساسیت راهبردهای بهینه نسبت به تغییرات محیطی مختلف

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 61-70

داود محمودزاده؛ حامد کتابچی؛ بهزاد عطائی آشتیانی


پالایش آب‌های زیرزمینی آلوده به کادمیم با استفاده از نانوذرات آهن در مقیاس آزمایش‌های پیمانه‌ای و محیط متخلخل

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 2-12

سیده محدثه طاهری؛ مجید خلقی؛ عباس ستوده نیا