کلیدواژه‌ها = شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب
محاسبه احتمال رویداد شکست در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب با استفاده از شبکه بیزین

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 48-61

محمد جواد عنبری؛ مسعود تابش


کنترل فنی و کیفی لوله‌های پلی‌اتیلن دو جداره فاضلابی

دوره 19، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 71-77

محمدرضا سلیمی؛ علی وثوق


برآورد توزیع قطر برحسب جمعیت در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب شهرهای ایران

دوره 15، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 63-65

احمد رجبی‌زاده؛ محمدرضا افسری‌نژاد