کلیدواژه‌ها = حذف COD
تأثیر پارامترهای دما، pH و غلظت بر عملکرد پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 109-122

10.22093/wwj.2023.367515.3296

سید احمد میرباقری؛ سیما ملک محمدی


استفاده از بیوراکتور بافل‌دار هیبریدی برای بهبود فرایند لجن فعال در تصفیه پساب نفتی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 43-52

مهدی ذوالفقاری؛ ایران عالم‌زاده؛ منوچهر وثوقی؛ نگار تفتی


امکان‌پذیری راه اندازی ‌راکتور بافل‌دار بی‌هوازی (ABR) در تصفیه فاضلاب صنعت نشاسته‌سازی

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 77-85

علی اسدی؛ حسین موحدیان؛ عبدالرحیم پرورش