کلیدواژه‌ها = حوضه رودخانه
تحلیل سیاست‌های بهره‌برداری از منابع آب در حوضه آبریز با روش پویایی سیستم

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 70-80

سعید گلیان؛ احمد ابریشم‌چی؛ مسعود تجریشی