کلیدواژه‌ها = مواد معلق
بررسی کیفیت و احیای روانابهای شهری در شیراز

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 46-55

محمد پروین نیا؛ غلامرضا رخشنده‌رو؛ پرویز منجمی


امکان‌سنجی کاربرد شناورسازی با هوای محلول برای پیش تصفیه آب رودخانه کارون

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 13-23

نعیم بنی سعید؛ نعمت‌ا... جعفرزاده؛ فرامرز ترکیان؛ غازی عیدان


اثر آبیاری با پساب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 23-29

فرزاد روحانی شهرکی؛ رسول مهدوی؛ مرضیه رضایی