کلیدواژه‌ها = Water
Green Silver Nanoparticle for Colorimetric Determination of Cyanide in Water Samples

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1-10

10.22093/wwj.2022.285604.3141

مسعود شریعتی راد؛ زهره ویسی


Investigation of the Solar Water Desalination Efficiency Using Solar Evaporation System

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 11-19

10.22093/wwj.2022.337926.3254

علی سلطانی؛ مهدی فرامرزی؛ سید ابوطالب موسوی پارسا


بررسی میزان توجه به رویکرد طراحی شهری حساس به آب در آموزش دانشگاهی معماری منظر و طراحی شهری

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 105-118

10.22093/wwj.2021.311538.3188

پرستو عشرتی؛ محمد مطلبی؛ علیرضا مکبریان


مدل‌سازی و بهینه‌سازی حذف رنگ کاتیونی از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب کم‌هزینه

دوره 31، شماره 7، بهمن و اسفند 1399، صفحه 190-201

10.22093/wwj.2020.206319.2940

محمد رفیعی؛ سید علیرضا موسوی؛ مجید فرجی؛ داوود شهبازی؛ دانیال نیری


تأثیر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بر حذف آرسنیک پنج ظرفیتی از آب آشامیدنی

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 60-67

حامد کوهپایه‌زاده؛ علی ترابیان؛ غلامرضا نبی ‌بیدهندی؛ نیما حبشی


گندزدایی آب تصفیه‌خانه آب و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب اصفهان با اشعه گاما

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 28-32

حسن هاشمی؛ محمد مهدی امین؛ بیژن بینا؛ محمد عبدالهی؛ مریم حاتم‌زاده