کلیدواژه‌ها = اکسیژن مورد نیاز شیمیایی
مدل سازی فرایند لجن فعال با روش ترکیبی سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 108-111

مهسا واجدی؛ شاهرخ شاه حسینی


حذف آنزیمی‌آلاینده‌های فنلی از پسابهای صنعتی

دوره 19، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 2-8

ایران عالم‌زاده؛ فرناز میرزایی


بررسی اثر مداخله‌ای پرسولفات پتاسیم و پراکسید هیدروژن در میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 77-81

عباس رضایی؛ محمدتقی قانعیان؛ سیدجمال‌الدین هاشمیان؛ غلامرضا موسوی؛ قادر غنی‌زاده


اثر آبیاری با پساب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 23-29

فرزاد روحانی شهرکی؛ رسول مهدوی؛ مرضیه رضایی


استفاده از پوکه‌های معدنی به عنوان ساپورت بیوفیلم در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 37-47

آزاد کاوسی؛ مهدی برقعی