کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
مدل‌سازی عددی آب‌ شیرین‌کن یون‌زدایی خازنی و مطالعه پارامترهای مؤثر بر عملکرد آن

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 91-104

10.22093/wwj.2023.376970.3308

احمد جمالی کیخا؛ امین بهزادمهر؛ ابوذر ابراهیمی؛ مسعود کیخوایی؛ طاهره فنایی شیخ الاسلامی


تأثیر مدیریت تقاضا با استفاده از تنظیم بهینه فشار در شبکه‌های توزیع آب در حالت نرمال و کمبود آب

دوره 33، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 1-18

10.22093/wwj.2022.318859.3206

ملیکا خاشعی؛ مسعود تابش؛ سید احمد رضا شاهنگیان؛ مهناز عباسی


ارائه مدل یک بعدی شبیه‌سازی جریان و رسوب، مطالعه موردی: رودخانه الندخوی

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 4-14

یوسف حسن‌زاده؛ محمدعلی کی‌نژاد؛ کیومرث روشنگر؛ محمدتقی اعلمی


مدل پویایی سیستم در مدیریت آب شهری تهران

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1385، صفحه 12-28

عبدالرحیم صلوی تبار؛ مهدی ضرغامی؛ احمد ابریشم‌چی


مدل فازی شبیه‌سازی- بهینه‌سازی در تخصیص بارآلاینده

دوره 16، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 2-10

مطهره سعادت‌پور؛ عباس افشار؛ امید بزرگ حداد


ارزیابی عملکرد مدل مونود در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

دوره 16، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 49-53

علیرضا نظری علوی؛ محمد میرزایی


شبیه‌سازی جریان رودخانه با مدل ذوب برف

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 2-11

رضا نجف‌‍زاده؛ احمد ابریشم‌چی؛ مسعود تجریشی؛ حمید طاهری شهرآئینی