کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
بررسی عدم قطعیت مدل‌های هوش مصنوعی در تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز

دوره 33، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 52-66

10.22093/wwj.2022.346177.3264

رضا شهیدی زنوز؛ وحید نورانی؛ مهدی دینی


تحلیل ریسک استفاده از پساب شهری برای مصارف کشاورزی و صنعت با استفاده از مدل شبکه‌های بیزین

دوره 31، شماره 7، بهمن و اسفند 1399، صفحه 162-179

10.22093/wwj.2020.237516.3044

جواد شفیعی نیستانک؛ عباس روزبهانی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره