کلیدواژه‌ها = آنالیز حساسیت
آنالیز حساسیت رفتار هیدرولیکی آبخوان دشت شیراز با استفاده از مدل PMWIN

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 102-111

احمدرضا کریمی‌پور؛ غلامرضا رخشنده‌رو


ارزیابی پتانسیل و آنالیز حساسیت آسیب‌پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به‌روش دراستیک

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 61-70

فخرالدین آزاد شهرکی؛ عبدالوحید آغاسی؛ فرزاد آزاد شهرکی؛ علیرضا زارعی


تغذیه‌گرایی مخازن سدها: مدل‌سازی دو بعدی مخزن کرخه

دوره 20، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 80-93

عباس افشار؛ مطهره سعادت‌پور


مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های متداول تصفیه فاضلاب صنایع قند در ایران

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 54-61

مهدی احمدی؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشم‌چی