کلیدواژه‌ها = ارزیابی اقتصادی
ارزیابی اقتصادی و ‌محیط‌زیستی تولید آب آشامیدنی با رویکرد شیرین‌سازی آبهای کویری حاشیه پلایا (مطالعه موردی: بجستان- ایران مرکزی)

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 115-132

10.22093/wwj.2022.319436.3209

فاطمه محمدزاده؛ محمدرضا اختصاصی؛ سید زین العابدین حسینی؛ حسین هاشمی؛ محمد علایی


ارزیابی فنی، اقتصادی و بهداشتی کاربرد آب شیرین‌کن‌های خانگی(سیستم اسمز معکوس) در منازل شهر قم

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 15-21

محمدرضا جعفری‌پور؛ محمد سلیمی امرود؛ عباس ضیایی‌پور؛ رضا داودی