کلیدواژه‌ها = شیرابه
مدل محاسب آنلاین شیرابه برای اماکن دفن زباله‌های شهری در استان مازندران (مطالعه موردی: مرکز دپوی زباله‌های بابل)

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 49-65

10.22093/wwj.2022.338942.3253

نیکی سلیمانی امیری؛ سینا ابراهیمی؛ مهدی عمادی؛ عزیر عابسی؛ مجید پیروی


ارزیابی کیفیت شیرابه و تأثیرات آن بر کشاورزی در مجاورت محل دفن زباله‌ شهر زنجان

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 75-88

10.22093/wwj.2022.311047.3187

زهره خداوردی؛ آیدا حسینی بقانام؛ وحید نورانی


تأثیر بازچرخانی برکیفیت شیرابه و نرخ تولید بیوگاز در اماکن دفن زباله

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 119-131

10.22093/wwj.2022.315126.3198

محسن بهنژاد؛ امیر حسام حسنی؛ روح اله محمودخانی؛ سید علیرضا حاجی سید میرزا حسینی


تصفیه شیرابه زباله کارخانه کمپوست با فرایند اکسیداسیون مرطوب- جذب کاتالیستی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 122-128

بهروز کریمی؛ محمد حسن احرامپوش؛ اصغر ابراهیمی؛ مهدی مختاری


تصفیه شیرابه تازه با فرایند اکسیداسیون پیشرفته مرطوب همراه با آب اکسیژنه، مطالعه موردی شیرابه کارخانه کمپوست زباله اصفهان

دوره 24، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 110-116

بهروز کریمی؛ محمد حسن احرامپوش؛ مهدی مختاری؛ اصغر ابراهیمی


کارایی نانولوله‌های کربنی در تصفیه شیرابه مکان دفن زباله شهری (مطالعه موردی: محل دفن زباله شهر همدان)

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 67-72

زهرا کاشی‌تراش اصفهانی؛ محمدتقی صمدی؛ مینا علوی؛ ناهید منوچهر پور؛ ماهم باخانی


برآورد میزان شیرابه مراکز دفن زباله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 76-84

محمدجواد ذوقی؛ محسن سعیدی


پیش‌بینی غلظت آمونیوم و مواد آلی فاضلاب دفنگاه زباله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 52-60

محمدجواد ذوقی؛ تکتم ذوقی؛ محسن سعیدی


تصفیه بی‌هوازی شیرابه محل دفن زباله شهری مطالعه موردی: شیرابه زباله شهر شیراز

دوره 20، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 82-90

سعیده خردمند خردمند؛ ایوب کریمی جشنی؛ پرویز منجمی