کلیدواژه‌ها = نانوفیلتراسیون
حذف ترکیبات هیدروکربنی از پساب صنعتی به روش تلفیقی جذب سطحی و نانوفیلتراسیون

دوره 33، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 109-124

10.22093/wwj.2022.350398.3272

مسلم شهامت پور؛ سید مصطفی طباطبایی قمشه؛ سارا مقصودی؛ شیما عزیزی


بررسی و مقایسه عملکرد غشاهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی عسلویه

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-11

10.22093/wwj.2021.266314.3101

سمیه لشگری؛ سهیلا لشگری؛ فاطمه کشاورز؛ زهرا عیسوندی


ساخت و تعیین مشخصات غشای نانوکامپوزیت فیلم نازک سلولز نانوکریستال/پلی‌آمید برای کاربردهای نانوفیلتراسیون

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 15-27

10.22093/wwj.2020.229211.3014

یوسف رحیمی کشکولی؛ مسعود راهبری سی سخت؛ سید ابوطالب موسوی پارسا


بررسی عملکرد هیبرید نانوفیلتراسیون و جذب سطحی در کاهش بار آلودگی فاضلابهای با بار آلودگی بالا

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 42-48

امیر حسام حسنی؛ بهاره صالحی سیاوشانی؛ مهدی برقعی؛ بهناز صالحی سیاوشانی


بررسی اثر پیش‌اکسیداسیون بر حذف کربن کل آلی از آب به‌ وسیله نانو‌فیلتراسیون

دوره 19، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 19-24

علی ترابیان؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ علی‌اصغر قدیم‌خانی؛ حسین اعتمادی؛ مهری شکوهی


بررسی کارآیی یک غشای نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی در شرایط عملی مختلف

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 15-23

علی ترابیان؛ مهری شکوهی هرندی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ علی اصغر قدیم‌خانی؛ مهدی ‌ صفایی فر


بررسی مقایسه‌ای حذف ترکیبات تر‌ی‌هالومتان‌ها (THMs) از آب آشامیدنی با استفاده از ستون آکنده زدایش با هوا و نانو فیلتراسیون

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 14-21

محمدتقی صمدی؛ سیمین ناصری؛ علیرضا مصداقی‌نیا؛ محمدرضا علیزاده فرد