کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
کاربرد مدل داده‌های ترکیبی در برآورد غلظت کلر آبخوان دزفول

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 48-55

غزاله هادی قنوات؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ سید رضا هاشمی


مدل‌سازی تشکیل تری‌هالومتان‌ها در اثر کلرزنی به آب رودخانه

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 72-80

الله بخش جاوید؛ علی اکبر رودباری؛ سعید ناظمی


ارزیابی استفاده از سیستم زهکشی به‌منظور پایین انداختن سفره آب زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از مدل PMWIN

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 30-41

احمدرضا کریمی‌پور؛ غلامرضا رخشنده‌رو؛ گلنوش بنی‌طالبی دهکردی


پیش‌بینی تراز آب دریای خرز مبتنی بر سیستم تقریبگر فازی

دوره 22، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 90-98

فرهاد رمضانی موزیرجی؛ مهدی یعقوبی؛ عبدالعظیم قانقرمه


مدیریت مصرف انرژی در ایستگاههای پمپاژ با استفاده از مدل‌سازی دینامیکی

دوره 19، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 58-65

فرزاد ویسی؛ مهرداد شمشادی


تحلیل سیاست‌های بهره‌برداری از منابع آب در حوضه آبریز با روش پویایی سیستم

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 70-80

سعید گلیان؛ احمد ابریشم‌چی؛ مسعود تجریشی