کلیدواژه‌ها = هدایت الکتریکی
بررسی آلودگی رودخانه گوهررود به باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک

دوره 31، شماره 7، بهمن و اسفند 1399، صفحه 145-161

10.22093/wwj.2020.192608.2897

فاطمه صابری نیا؛ محمدباقر فرهنگی؛ نفیسه یغماییان مهابادی؛ نسرین قربان‌زاده


ارزیابی عملکرد فرایند انعقاد برای حذف مقادیر کم کدورت و رنگ آب با استفاده از منعقدکننده‌های مختلف

دوره 23، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 111-118

مقداد پیرصاحب؛ علی اکبر زینتی زاده؛ عبداله درگاهی