کلیدواژه‌ها = نمک‌زدایی
مدل‌سازی عددی آب‌ شیرین‌کن یون‌زدایی خازنی و مطالعه پارامترهای مؤثر بر عملکرد آن

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 91-104

10.22093/wwj.2023.376970.3308

احمد جمالی کیخا؛ امین بهزادمهر؛ ابوذر ابراهیمی؛ مسعود کیخوایی؛ طاهره فنایی شیخ الاسلامی


بررسی اثر استفاده از زئولیت و بنتونیت ایرانی در نمک‌زدایی

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 58-66

10.22093/wwj.2021.273711.3117

مریم صحرائی؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قمشلو


ارزیابی عملکرد مدل آزمایشگاهی ترکیبی اسمز معکوس- اسمز مستقیم برای افزایش بازدهی تولید فرایند نمک‌زدایی

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 54-67

10.22093/wwj.2020.214776.2975

زینب حدادیان؛ مصطفی انصاری؛ علی حقیقی؛ اسکندر مقیمی پور


به‌کارگیری ارزیابی‌چرخه ‌حیات (LCA) در بررسی اثرات محیط‌‌زیستی سامانه نمک‌زدایی کنگان

دوره 31، شماره 7، بهمن و اسفند 1399، صفحه 15-34

10.22093/wwj.2020.214063.2973

مرتضی بخشایش؛ مریم فراهانی؛ آزیتا بهبهانی نیا


خصوصیات جریان در تخلیه سطحی فاضلابهای سنگین در پیکره‌های آبی ساکن و لایه‌بندی نشده

دوره 22، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 71-82

عزیر عابسی؛ محسن سعیدی؛ ناصر حاجی‌زاده ذاکر؛ حسین خیرخواه گیلده