کلیدواژه‌ها = جذب زیستی
بررسی سینتیک و ماهیت جذب مالاشیت گرین توسط ریزجلبک‌های سبز

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 37-50

مسعود کوشا؛ امیدوار فرهادیان؛ سالار درافشان؛ نصرالله محبوبی صوفیانی


جذب زیستی یون سرب توسط سودوموناس جدا شده از پساب‌های آلوده نفتی خوزستان

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 54-61

سید منصور میبدی؛ هما خراسانی


جذب زیستی کادمیم توسط سویه‌های قارچی جدا شده از پساب کارخانه‌های سرب و روی زنجان

دوره 24، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 122-127

سید منصور میبدی؛ شمس جهان فتوحی؛ اسفندیار جلیل زاده؛ ماه رخسار فتوحی؛ طیبه جلیلی؛ شراره شاملویی


مکانیسم جذب زیستی فلز نیکل از پسابهای آلوده به‌وسیله باکتری Bacillus sp. Strain MGL-75

دوره 24، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 103-109

سلمان احمدی اسب چین؛ ناصر جعفری؛ احمدعلی پوربابایی


بررسی نقش pH در حذف سرب از محلولهای آبی توسط قارچ موکورایندیکوس

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 76-83

وحید جوانبخت؛ حمید زیلویی؛ کیخسرو کریمی


جذب زیستی و بهینه‌سازی شرایط جذب فلز سزیم توسط باکتری

دوره 22، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 50-55

سلمان احمدی اسب‌چین؛ ایو آندره؛ فریدون ملکزاده