کلیدواژه‌ها = بحران آب
طراحی و تحلیل اقتصادی نمک‌زدایی آب دریا بر پایه اسمز معکوس: مطالعه موردی نیروگاه شهید سلیمی نکا

دوره 33، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 67-78

10.22093/wwj.2022.345502.3263

سید محمد ساداتی تیله بن؛ صابر بابایی زادورزی؛ وحید صادقی؛ یاسر غفاری؛ امیر عزیزی


مدل بومی طراحی شهر حساس به آب زمینه‌ساز تحول در برنامه‌ریزی شهری

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 138-151

10.22093/wwj.2021.272402.3114

هاشم امینی؛ علی صنایعی؛ حمیدرضا طلائی؛ علی یوسفی


ارائه مدل مبنی بر استراتژی رسانه به‌منظور سازگاری با کم‌آبی

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 26-42

10.22093/wwj.2019.161771.2792

مهسا آستانه؛ فائزه تقی پور؛ حمید دوازده امامی


بررسی وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و راهکارهای بهبود وضعیت

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 16-32

10.22093/wwj.2018.126649.2663

حسین مرزبان؛ احمد صدرایی جواهری؛ منصور زیبایی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ لیلا کریمی


الگوسازی پویای سیستم آب منطقه تهران با هدف مدیریت مؤثر

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 23-36

حمید رضا فرتوک زاده؛ سمیه قجاوند؛ میثم رجبی نهوجی