کلیدواژه‌ها = بحران آب
تعداد مقالات: 4
1. ارائه مدل مبنی بر استراتژی رسانه به‌منظور سازگاری با کم‌آبی

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 26-42

10.22093/wwj.2019.161771.2792

مهسا آستانه؛ فائزه تقی پور؛ حمید دوازده امامی


3. بررسی وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و راهکارهای بهبود وضعیت

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 16-32

10.22093/wwj.2018.126649.2663

حسین مرزبان؛ احمد صدرایی جواهری؛ منصور زیبایی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ لیلا کریمی


4. الگوسازی پویای سیستم آب منطقه تهران با هدف مدیریت مؤثر

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 23-36

حمید رضا فرتوک زاده؛ سمیه قجاوند؛ میثم رجبی نهوجی