کلیدواژه‌ها = تتراسایکلین
بررسی حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محلول آبی با استفاده از جاذب کک پیرولیزی اصلاح شده

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 44-57

10.22093/wwj.2022.317114.3202

پریسا یوسفیان؛ حسن اقدسی نیا؛ محمد سعید حجازی؛ احمدرضا محمدیان سودمند


بررسی کارایی زئولیت 4A اصلاح شده با مس در حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محیط آبی

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 79-92

10.22093/wwj.2021.262207.3093

سید محمد مهدی نوری؛ زهرا فضائلی پور؛ ناهید مهری؛ حمید حیدرزاده درزی