کلیدواژه‌ها = خطوط انتقال آب
مکان‌یابی و تعیین اندازه شیرآلات هوا در خطوط لوله انتقال آب طویل

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 28-41

10.22093/wwj.2020.218909.2987

حسن فهرجی آزاد؛ مهناز قائینی حصاروئیه؛ احسان فدائی کرمانی


مکان‌یابی خطوط بزرگ انتقال آب با استفاده از نرم‌افزار Arc-GIS

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 111-117

10.22093/wwj.2018.100955.2506

محمد عطاری؛ عباس خاشعی سیوکی؛ سعید اصغرزاده منظری؛ معصومه مجرد