کلیدواژه‌ها = پدافند غیرعامل
ارزیابی چند معیاره میزان آسیب‌پذیری شبکه آب‌رسانی شهری در مقابل حملات بیولوژیکی

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 110-123

10.22093/wwj.2022.351591.3276

سهیل صفری؛ محمد مسافری؛ سامان جوادی پیر بازاری؛ مهدی ضرغامی؛ مهدی جهانگیری


احصای مراکز کلیدی آسیب‌پذیر شهر همدان در برابر سیلاب با استفاده از نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل‌سازی رودخانه‌ها HEC-RAS

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 84-97

10.22093/wwj.2021.280585.3148

بیتا روحی اصل؛ مهناز میرزاابراهیم طهرانی؛ علیرضا استعلاجی؛ محمد رضا فرزاد بهتاش


شناسایی ریسک زیرساخت‌های حیاتی سیستم فاضلاب شهری با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 31، شماره 7، بهمن و اسفند 1399، صفحه 120-131

10.22093/wwj.2020.225964.3007

مهناز میرزاابراهیم طهرانی؛ نیما پیشرو