کلیدواژه‌ها = غشا
بررسی و مقایسه عملکرد غشاهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی عسلویه

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-11

10.22093/wwj.2021.266314.3101

سمیه لشگری؛ سهیلا لشگری؛ فاطمه کشاورز؛ زهرا عیسوندی


ساخت و تعیین مشخصات غشای نانوکامپوزیت فیلم نازک سلولز نانوکریستال/پلی‌آمید برای کاربردهای نانوفیلتراسیون

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 15-27

10.22093/wwj.2020.229211.3014

یوسف رحیمی کشکولی؛ مسعود راهبری سی سخت؛ سید ابوطالب موسوی پارسا