کلیدواژه‌ها = تصفیه‌خانه فاضلاب
ارزیابی کارکرد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در پنج شهر استان آذربایجان غربی

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 43-53

صیاد بداقی؛ میترا غلامی؛ مهدی فرزادکیا؛ رامین نبی زاده


بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در حذف گونه بیماریزای لیستریا مونوسیتوژنز

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 74-79

ناهید نویدجوی؛ محمد جلالی؛ حسین موحدیان عطار