کلیدواژه‌ها = سیستم لجن فعال
مدل‌سازی سینتیکی حذف آلاینده سولفید در بیوراکتور لجن فعال با حضور نانوذرات سیلیکا و گرافن اکساید

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 65-76

10.22093/wwj.2021.302062.3173

جعفر عبدی؛ سید حمید اسماعیلی فرج؛ احسان نقدبیشی


مقایسه هزینه- اثربخشی سیستم‌های لجن فعال با سیستم‌های طبیعی تصفیه فاضلاب در استان کرمانشاه

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 44-53

علی الماسی؛ عبداله درگاهی؛ سهراب دل انگیزان؛ امیر حسین هاشمیان؛ مرضیه نادری


استفاده از پساب تصفیه شده بیمارستانی برای آبیاری فضای سبز

دوره 15، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 43-49

هادی پوردارا؛ مسعود زینی؛ جعفر فلاح