کلیدواژه‌ها = سد
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مرحله بهره‌برداری سد سردشت در استان خوزستان

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 67-70

مریم نیکبخت؛ زمان شامحمدی حیدری


پایش کیفی آب مخزن سد گیلارلو

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 22-27

امیرعلی عالی شاملو؛ سیمین ناصری؛ کاظم ندافی