کلیدواژه‌ها = کیتوسان
بررسی ترمودینامیک جذب آموکسی‌سیلین و سفیکسیم بر روی جاذب کیتوسان-پلی‌آکریل‌آمید پوشش داده با ZIF-8

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22093/wwj.2023.390835.3335

صابر بابایی زادورزی؛ علی اکبر عموئی


بررسی آزمایشگاهی حذف 4- نونیل‌فنل از محلول‌های آبی توسط گرانول‌های آیروژل اکسیدگرافن- کیتوسان

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 118-133

10.22093/wwj.2020.242487.3057

الهه جوادی؛ مجید بغدادی؛ لعبت تقوی؛ همایون احمدپناهی


سنتز نانو ذرات کیتوسان و کاربرد آن در جذب یون‌های فلزی سرب از محلولهای آبی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 10-18

لیلا اخلاصی؛ حبیب اله یونسی؛ زهرا مهربان؛ نادر بهرامی فر