کلیدواژه‌ها = استفاده مجدد از پساب
بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه‌خانه شهر قصر شیرین در پرورش آبزیان

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 62-74

10.22093/wwj.2022.298125.3168

فاطمه شاهرضایی؛ پروانه پاکروان؛ مجتبی پوریا


مدیریت آب شهری با لحاظ پساب و رواناب به‌عنوان منابع جدید آب (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 23، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 29-42

عابده عبدالغفوریان؛ مسعود تجریشی؛ احمد ابریشمچی


بررسی عملکرد لاگون‌های هوادهی در تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی بوعلی همدان

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1384، صفحه 47-53

کاظم ندافی؛ فروغ واعظی؛ مهدی فرزادکیا؛ علیرضا کیمیایی طلب