نویسنده = فاضل ضحاکی فر
سنتز جاذب گرافن اکساید و گرافن اکساید عاملدار با استفاده از روش هامرز اصلاح شده به‌منظور جذب سرب محلول‌های آبی

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 108-121

10.22093/wwj.2021.266684.3103

فرزاد وزیری علمدارلو؛ قهرمان سلوکی نژاد؛ فاضل ضحاکی فر؛ مسعود رضوانی جلال؛ مسعود جباری