نویسنده = ناصر مهردادی
بررسی همبست انرژی و ردپای کربن در تصفیه‌خانه فاضلاب شهری با فرایند لجن فعال (هوادهی متداول)

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 66-77

10.22093/wwj.2023.367486.3297

سارا نیک مرام؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی؛ محمد مسافری


بررسی کیفی آب رودخانه تجن و تعیین اثرات توسعه صنعتی، کشاورزی و شهری بر آن

دوره 14، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 12-16

10.22093/wwj.2004.176475

ناصر مهردادی؛ عقیل صباغی؛ محمدعلی رکنی


بررسی آلودگی خاک در حوزه آبریز سیاهرود

دوره 13، شماره 3، آذر 1381، صفحه 7-16

10.22093/wwj.2002.176054

ناصر رازقی؛ عبدالرضا کرباسی؛ ناصر مهردادی؛ اکبر بیگی حبیب‌آبادی


کاربرد پرتوهای بنفش در گندزدایی آب

دوره 11، شماره 4، اسفند 1379، صفحه 39-47

10.22093/wwj.2001.175702

حسین غفوریان؛ رضا دباغ؛ غلامرضا نبی؛ ناصر مهردادی


بررسی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سرکان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1379، صفحه 43-52

10.22093/wwj.2000.175641

ناصر مهردادی؛ رضا شکوهی؛ ابوالقاسم علی قارداشی