نویسنده = اعظم مرجانی
کاهش تبخیر سطحی آب‌های ساکن به‌وسیله پوشش زنده و غیر زنده گیاه عدسک آبی

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 43-50

10.22093/wwj.2019.169339.2834

زهرا سلطانی؛ علی خانی؛ کاظم مهانپور؛ اعظم مرجانی